ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή οικοδομικού ή τεχνικού έργου λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τους παρακάτω παράγοντες.

-  Ποιοτικό και καλαίσθητο αποτέλεσμα

-  Ανταγωνιστικό κόστος κατασκευής

-  Απόλυτη σχέση ποιότητας-τιμής

-  Σεβασμό στον άνθρωπο & στο περιβάλλον

-  Συνεχής επίβλεψη 

-  Ασφάλιση έργου και εργαζομένων κατά την διάρκεια των κατασκευών

-  Χρήση σύγχρονων υλικών

-  Ολοκλήρωση εργασιών με προκαθορισμένο χρόνο & κόστος

-  Παράδοση με το κλειδί στο χέρι

-  Τεχνική υποστήριξη μετά την παράδοση του έργου

 

Η Εταιρεία έχει να επιδείξει πλήθος έργων που αφορούν:

- Αστικές και παραθεριστικές κατοικίες

- Συγκροτήματα κατοικιών

- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

- Μεταλλικές κατασκευές

- Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις

- Κτίρια υγείας, ιδιωτικές κλινικές

- Αποθήκες και διαχείριση logistics

- Βιομηχανικά ψυγεία 

- Αγροτικά και κτηνοτροφικά έργα

- Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

- Βιολογικούς καθαρισμούςLogin-iconLogin