ΠΕΑ


Ενεργειακή Eπιθεώρηση είναι η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων είναι πλέον υποχρεωτική για:

-  Όλα τα ακίνητα που μεταβιβάζονται ανεξάρτητα την επιφάνειάς τους 

-  Όλα τα ακίνητα που μισθώνονται ανεξάρτητα της επιφάνειάς τους

-  Όλα τα νεόδμητα κτίρια με την ολοκλήρωση της κατασκευής τους ή τα ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια

Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. κτίρια με χρήσεις:  βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστήρια, αποθήκες, κτίρια αγροτικής χρήσης, πάρκινγκ αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η εταιρεία αναλαμβάνει κάθε είδους Ενεργειακής Eπιθεώρησης, Τεχνικής Εκθεσης και πρόταση ενεργειακής αναβάθμησης του ακινήτου.

Κτίρια κατοικιών, γραφείων, εμπορικά κέντρα, εκπαιδευτήρια, ξενοδοχειακές μονάδες, ιδιωτικές κλινικές και βιομηχανίες.Login-iconLogin